Om Körplåt i Skåne AB
Tillsammans med våra systerbolag ingår vi i en stark företagsgrupp som idag är ledande inom sina respektive affärsområden.
Gruppen består av Stab Teknik AB, Krandepån Södra AB, BoatConsult AB, Körplåt i Skåne AB